O aplikácii

Najčítanejší slovenský týždenník PLUS 7 Dní v elektronickej podobe! Získajte každý týždeň najnovšie číslo svojho obľúbeného časopisu za zvýhodnenú cenu spolu s prístupom do archívu.

náhlad aplikácie náhlad aplikácie náhlad aplikácie
  iPad 51,1 MB iOS 3.2 a viac Stiahnuť