1 / 6
Žiadna právna norma nestanovuje, v akých vzdialenostiach od hranice pozemkov možno sadiť stromy a kry.
Žiadna právna norma nestanovuje, v akých vzdialenostiach od hranice pozemkov možno sadiť stromy a kry.
Autor: shutterstock.com

Späť na článok: Tienia vám susedove stromy? Právnik ponúka 5 možností, ako problém riešiť