3 / 7
Príliš dlhý pobyt hľúz v pôde môže mať za následok tvorbu chrastičiek.
Príliš dlhý pobyt hľúz v pôde môže mať za následok tvorbu chrastičiek.
Autor: Jarmila Szabóová

Späť na článok: So zberom zemiakov sa poponáhľajte! Inak sa na nich vytvoria chrasty