6 / 6
Ak nie je iná možnosť, ako sa domôcť svojich práv, prichádza do úvahy riešenie susedského sporu súdnou cestou.
Ak nie je iná možnosť, ako sa domôcť svojich práv, prichádza do úvahy riešenie susedského sporu súdnou cestou.
Autor: shutterstock.com

Späť na článok: Tienia vám susedove stromy? Právnik ponúka 5 možností, ako problém riešiť