08. júla 2020

Tienia vám susedove stromy? Právnik ponúka 5 možností, ako problém riešiť

Vzájomné medziľudské vzťahy sú podrobované neustálym skúškam, poznanie svojich práv a povinností vám môže ušetriť veľa času a zbytočného stresu.  

Žiadna právna norma nestanovuje, v akých vzdialenostiach od hranice pozemkov možno sadiť stromy a kry.Autor: shutterstock.com

Na úvod treba uviesť, že žiadna právna norma nestanovuje, v akých vzdialenostiach od hranice pozemkov možno sadiť stromy a kry. Ak sú v blízkosti hranice pozemku dreviny malé, nedochádza k zásahu do vlastníckeho práva. V dôsledku rastu však budú po určitom čase vrhať tieň, niekedy až v takom rozsahu, že môže ísť o obťažovanie tienením nad mieru primeranú pomerom. V takom prípade je už napríklad strom značne vysoký a svojím tienením odníma susedovi slnečné svetlo. V takýchto situáciách treba individuálne posúdiť, či musí byť zdravý a v prípade ovocných druhov aj rodiaci strom vyrúbaný.

Na pamäti musíte mať aj tú skutočnosť, že stromy a kry rastúce v blízkosti hranice pozemku odčerpávajú svojím koreňovým systémom živiny a vlahu zo susedného pozemku. Korene a taktiež konáre stromov môžu poškodzovať susedné nehnuteľnosti vo väčšom či menšom rozsahu.

5 možností, ako riešiť problém

Pri susedských sporoch treba pamätať na fakt, že každá situácia sa ľahšie vyrieši konštruktívne, bez emócií a s chladnou hlavou. Vo všeobecnosti ich možno riešiť nasledujúcimi spôsobmi:

1. Dohodou susedov

Tento spôsob riešenia susedských sporov je najmenej rizikový v súvislosti s možným narušením susedských vzťahov. Žiaľ, pri vyhrotení situácie  niekedy už takýto postup na riešenie vzniknutej situácie nepostačuje.

2. Svojpomocne

V celkom výnimočných prípadoch, ak by mohlo dôjsť k bezprostrednému ohrozeniu života, zdravia a majetku, možno uvažovať o svojpomoci.

3. Mediáciou

Ide o mimosúdnu činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor. Mediátorom je v tomto prípade odborne kvalifikovaná, nezávislá a nestranná osoba, zapísaná v Registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

4. Za pomoci obce

Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav.

5. Súdnou cestou

Ak nie je iná možnosť, ako sa domôcť svojich práv, prichádza do úvahy riešenie susedského sporu súdnou cestou. To je však z hľadiska času a financií často najnáročnejší spôsob riešenia susedského sporu.

Čítajte tiež: 

V tomto článku sa zaoberáme ovocné stromy ...viac
Autor: Motyčka Václav
FocusMedia
VIDEO Záhradkár
  • Aktuálne číslo

Záhradkár

Užitočné veci do vašej záhrady

 

 

 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 najkrajšie cibuľoviny

zuzana danázsová

18 hlasov
 dedkov bicykel

Zuzana Fačková

18 hlasov

Ildikó Nagyová

9 hlasov

Ildikó Nagyová

8 hlasov
 
 

žena.sk

Prečo si nezvoliť pôrod

Prečo si nezvoliť pôrod "na suchu"? Aké sú skúsenosti mamičiek?

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Tienia vám susedove stromy? Právnik ponúka 5 možností, ako problém riešiť
Motyčka Václav