PLUS 7 DNÍ

PLUS 7 DNÍ

Najčítanejší týždenník na Slovensku

  • Spoločenský týždenník zachytávajúci dianie doma i v zahraničí, v rozsahu viac ako 110 strán
  • Prináša množstvo zaujímavých reportáží, aktuálnych káuz, nevysvetliteľných záhad a postrehov zo života spoločnosti
  • Nazerá do súkromia slovenských i zahraničných osobností
  • Sprievodca v oblasti histórie, geografie, svetovej vedy či medicíny
  • Nepovšimnutý nie je ani svet automobilizmu, módy a gurmánov

Časopis si môžete predplatiť aj prostredníctvom SMS. Pošlite SMS na číslo 8877 v tvare P7D (medzera) Priezvisko, Meno, Ulica, Číslo domu, Mesto, PSČ a polročné tlačové predplatné v cene 37,-€ je vaše.*

Tlačené predplatné

Objednať tlačené predplatné

Digitálne predplatné

Apple (iPhone / iPad) Android (Samsung, Huawei, Lenovo, Xiaomi, ...)

Darčekový kupón

Vytlačiť venovanie pre blízkych

* Pri kúpe tlačeného predplatného je zaslanie SMS záväzné a nie je možné predplatné časopisu zrušiť a nárokovať si vrátenie peňazí späť. Cena predplatného vám bude stiahnutá z kreditu, resp. zahrnutá vo vašej faktúre za mobilné služby.

SpäťPokračovať do košíkaSkúsiť znovaZabudol som heslo

Prihlásenie

Zabudol som heslo