Registrácia

Registrácia

Registráciou v systéme získate unikátne prístupové meno (vaša e-mailová adresa) a heslo, pod ktorým vystupujete na celom portáli. Budete mocť hodnotiť jednotlivé články a zapájať sa do diskusného fóra.

Registrácia nového používateľa

(min. 5 znakov)

Pri uvedení nesprávnej alebo neexistujúcej e-mailovej adresy nebude možné registráciu autorizovať.

Vyhlasujem že údaje ktoré som uviedol v registračnom formulári sú pravdivé a úplné, a budú spracované v zmysle registračných podmienok. Ďalej sa zaväzujem, že budem plne rešpektovať a dodržiavať všeobecné podmienky používania online služieb portálu www.pluska.sk