sudoku

Pluska.sk   sudoku

Ako hrať sudoku

Mriežku vyplňte tak, aby v každom stĺpci, riadku aj vo všetkých deviatich štvorcoch hracieho plánu bolo deväť rôznych čísel a žiadne z nich sa ani raz neopakovalo. Správne riešenie každej sudoku je len jedno jediné.

Čísla v políčkach meníte kliknutím na dané políčko.

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Loading. Please wait ...